Naszym głównym celem

…na przyszłość jest hodowla pszczół : miodnych, łagodnych, nie rojliwych, tworzących duże gniazda, dobrze zimujących, odpornych na choroby m.in. warrozę.

Współpracujemy z pasiekami hodowlanymi z Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii, Ukrainy aby dostarczyć najzdrowsze i najbardziej efektywne pszczoły do pasiek zarówno stacjonarnych jak i wędrownych.

Dzięki produkcji odkładów, pakietów pszczelich i hodowli matek wprowadzamy na rynek pszczoły o najlepszych cechach genotypowych. Nasze matki obecnie znajdują się w małych przydomowych pasiekach jak również w pasiekach zawodowych.

Historia

…naszej pasieki zaczęła się ponad 150 lat temu. Kiedy to jeszcze nasi przodkowie Kajetan i Józef prowadzili przydomowe niewielkie pasieki w barciach. Pszczoły te zasiedlali leśna pszczołą powstałą z rójek. Następnie Andrzej gospodarując na ulach typu Lewickiego prowadził ponad 20 pniową pasiekę. Cała swą wiedzę i umiejętności przekazał Janowi. Mój dziadek Jan właściciel już dwóch pasiek liczących często 50 – 80 rodzin pszczelich bazował głownie na ulach warszawskich zwykłych oraz poszerzonych.

Pod opieką Jana zdobywałem podstawową wiedzę i zdolności obsługi ula i rodziny pszczelej. Od 2005 roku opiekowałem się wszystkimi rodzinami z pomocą dziadka. W 2006 Izydor mój tata zdobył tytuł Mistrza Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. W wieku 17 lat zarejestrowałem moją własną pasiekę i wstąpiłem do Związku Pszczelarskiego. W 2016 swoją obecnie nie małą pasiekę, zarejestrowała moja żona Aneta.

Obecnie

Styczniem 2019 uzyskałem tytuł magistra pisząc moją pracę w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska pod kierunkiem dr inż. Łukasza Wlazło. Tematem mojej rozprawy była: Analiza zagrożeń pracy w pasiece. Zdobywając wcześniej tytuł inżyniera nauk rolniczych oraz pisząc pracę magisterska pod opieką dr Krzysztofa Olszewskiego dokształcam się na prowadzenie pasieki bardziej rentownej i niosącej korzyści nie tylko materialne. Zdobywając przez wiele lat praktyki zmieniałem i testowałem wiele pszczół Kaukaskich, Kraińskich. Matki zarówno w rodzinach produkcyjnych czy odkładach posiadam po materiałach reprodukcyjnych z pasiek hodowlanych Polski i Świata.

Nasze pasieki rozmieszczone są w trzech powiatach województwa lubelskiego. Gospodarując na ulach Dadant, Warszawski zwykły i poszerzany bazuje w głównej mierze na pszczole Kraińskiej. Nasze pasieki nastawione są na produkcję odkładów oraz hodowlę i matek pszczelich.  Każdego roku w naszej pasiece wymieniamy ponad 70 % matek pszczelich użytkowych. Sprzedaż pszczół prowadzę na ternie całego kraju i Europy za pośrednictwem firm kurierskich.

Facebook