BUCKFAST

Królowe na sezon 2022

Buckfast Sahariensis S201(KKS)

Matka pszczela jest córką naszej wybitnej S1(KKS). Pszczoły tej linii są szczególnie miodne i łagodne, tworzą silne rodziny z szybkim rozwojem wiosennym i pracują podczas wczesnych chłodnych dni . Idealnie rozwija się z dostępem do bazy pyłkowej np. z wierzby. Ubarwienie jasne żółte z 2-3 ciemniejszymi tergitami.  Szczególną pozytywną cechą jest dłuższy języczek niż u apis mellifera carnica (ok. 7,0 mm). Rewelacyjnie pobierają nektar z koniczyny różowej oraz białej. Dzięki kojarzeniu z trutniami linii B87(RKR) utwierdził się gen lepszej żywotności oraz higieniczności. Jej pozytywną cechą jest odporność na choroby i higieniczność oraz przystosowana do bardzo trudnych warunków atmosferycznych (susze).

S201(KKS)  to potomek G7 z Erfoud07-1Q . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej sahariensis, Erfoud-kombinacji.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :  S201(KKS) = .21 – S1(KKS) shw B87 (RKR) (strona ojcowska) : .19 – S41 (THK) shw B34 (RKR)

 

Buckfast Graaff-Reinet B216(KKS)

Pszczoła o jasnej barwie wpadającą w brązowy. Pszczoły podczas wszystkich krzyżowań wykazywały wiele pozytywnych cech takich jak wspaniała zimotrwałość, brak tendencji do rojliwości, zbieranie dużej ilości pokarmu  podczas każdego pożytku zarówno nektaru jak i pyłku. Po opróżnieniu nadstawek z miodu szybko uzupełniają swoje zapasy w nowy nakrop. Idealne krzyżowanie utwierdziło geny higieniczności VSH+ potwierdzone badaniami P.Jungelsa. Zdolność ta pozwala wykryć i usunąć z komórki larwę zaatakowaną przez niepożądane roztocza warrozy. W ciągu 24 h pszczoły te uzyskały wynik 100% usunięcia niewłaściwych larw.

B216 (KKS) to potomek G9 z  Gr.R.mountain06Q . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej góry Graaff-Reinet, z wysokości 1400 m n.p.m.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :  B216(KKS) = .21 – B63(KKS) lthl B45 (BB) (strona ojcowska) : . 20 – B63 (BZF) frkg B562 (PJ)

Buckfast Primorsky V104(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoły w 3 pokoleniu wykazały cechę 100% VSH+ zaobserwowana przez Paula Jungelsa . Osobniki o różnym ubarwieniu czarnym intensywnym lub żółtym jaskrawym. Tworzą dość silne rodziny idealne na pozyskanie miodu towarowego rzepakowego czy mniszkowego. Dobrze bronią gniazda przed rabunkami. Prowadzą loty nawet podczas silnie pochmurnej lub deszczowej pogody. Zimuje w dużych rodzinach.  

V104( KKS)  to potomek G8 PrimGreen00 . Pszczoła Buckfast, która pochodzi z linii czystej primorsky Rinderer Green00.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : V104(KKS) = ,20 – V17 (RF) swb B88 (RF)  (strona ojcowska).

 

Buckfast Primorsky V214(KKS)

Duży wkład w utrzymanie i utwierdzenie genów tej królowej miał Paul Jungels. Zaobserwował nadzwyczajna zdolność 100% VSH+.  Osobniki o różnym ubarwieniu czarnym intensywnym lub żółtym jaskrawym – prowadzimy prace utrzymania dominującego genu barwy żółtej. Rodziny rewelacyjnie wychodzą z zimowli tworząc silne rodziny idealne na pozyskanie miodów towarowych wiosną : rzepakowego czy mniszkowego. Strażniczki skutecznie bronią gniazda przed rabunkami. Prowadzą loty nawet podczas silnie pochmurnej lub deszczowej pogody. 

V214( KKS)  to potomek G9 PrimGreen00 . Pszczoła Buckfast, która pochodzi z linii czystej primorsky Rinderer Green00.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :  V214(KKS) = 0.21 – V104(KKS) lthl B45 (BB) (strona ojcowska) : . 20 – V17 (RF) swb B88 (RF)

 

Buckfast Anatolica B211 (KKS)

Kolejna z matek w naszym gospodarstwie z pszczół Anatolskich cechuje się przede wszystkim łagodnością. Jest to główna i jakże ważna cecha za którą cenimy daną linie. Pszczoła idealna ze strony ojcowskiej przekazuje bardzo dobrze gen łagodności. Zalecana do małych pasiek hobbystycznych oraz dużych pozyskujących duże ilości miodu towarowego. Zimuje w dużych rodzinach bez problemu jest gotowa zapylać sady i pozyskuje duże ilości nektaru z rzepaku. Matki nie są ograniczane w czerwieniu. Rodziny dochodzą do znacząco dużej siły przez co są również bardzo dobre do robienia odkładów pszczelich. Po podziale rodziny królowa szybko nadrabia straty potomstwa poprzez intensywne czerwienie. Dzięki znakomitemu krzyżowaniu linia ta utrzymuje geny higieniczności i odporności na choroby.

B211(KKS) to potomek G11 Bayburt98-3R . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej anatoliki.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :  B211(KKS) = .21 – B84(KKS) shw B87 (RKR) (strona ojcowska) : .19 – B84(THK) ins B17 (THK)

 

Buckfast Anatolica A202 (KKS)

Pszczoły podtrzymują swoje geny wyjściowe jakimi są łagodność i miodność. Bardzo wiele trutowisk oparte jest właśnie na pszczole anatolskiej dzięki braku agresywności. Pszczoły nie atakują nawet podczas pochmurnych dni. Osobniki o ciemniejszym ubarwieniu przechodzącym w żółty. Zimowla w tych rodzinach upływa z minimalnym osypem a rodziny na wiosnę wychodzą w ogromnej sile. Bez problemu są na tyle silne aby przynosić do gniazda nektar z wierzby. Naszą duża ilość miodu z pożytku rzepakowego.  Dzięki właściwemu krzyżowaniu wykazują cechy VSH. Nie odnotowano żadnych cech rojliwości dzięki czemu tworzą bardzo silne rodziny. Są idealne do powiększania pasieki przez odkłady lub pakiety pszczele.

A107 (KKS)  to potomek G28 od Sinop62R . Jest „Old Buckfast”, która pochodzi z długiej odmiany czystej kombinacji anatoliki.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :  A202(KKS) = .21 – A107(KKS) lthl B45 (BB) (strona ojcowska) : . 19 – B176 (THK) tbsl B40 (MM)

 

Buckfast Ligurica B112 (KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich.  Pszczoły wybitnie miodne i łagodne. Przez cały rok tworzą silne rodziny z wybitnie szybkim rozwojem wiosennym.  Szczególnie zalecana jako dodatek podczas zachowania różnorodności genetycznej  i oryginalnego projektu genetycznego. Wykazuje tendencje do szybkiego przechodzenia do nastawek i błyskawicznego zapełniania świeżym nakropem. W szybkim czasie odparowuje nakrop i zasklepia miód woskiem. Ubarwienie robotnic, trutni i królowych żółte – rzadko ciemniejszego koloru.

B112(KKS)  to  potomek G12 z Kangaroo98R . Pszczoła buckfast pochodzi z linii bardzo  czystej ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Wyspa) – kombinacji ugruntowanej.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B112(KKS)  = ,20 – B37(KKS)  lthl B140 (TR) (strona ojcowska).

 

Buckfast Meda M103(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Jej poprzedniczki zarówno M4 jak i M615 sprawowały się rewelacyjnie nie tylko w terenie Lubelszczyzny ale również całego kraju. Głównym atutem tej pszczoły jest tworzenie ogromnych rodzic co przekłada się na bardzo duże zbiory miodu. Zimuje w dużej sile rodzin często jest to w naszych rodzinach 7 ramek Dadant obsiadanych na czarno. Pszczoły te zdobywają duża wielkość wczesnym przedwiośniem. Tak silne rodziny praktycznie nie wchodzą w nastrój rojowy. Początkiem maja nie jest trudnością doprowadzić rodzinę do korpusu gniazdowego i pełnej nadstawki pszczół w ulu Dadant.

M103(KKS) to potomek G10 Takab93aR . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej medy (Iran) o ugruntowanej kombinacji.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : M103 (KKS) = ,20 – B678 (vdB-TR) swb B88 (RF) (strona ojcowska)

 

 

Królowe na sezon 2021

Buckfast Ligurica B112 (KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich.  Pszczoły wybitnie miodne i łagodne. Przez cały rok tworzą silne rodziny z wybitnie szybkim rozwojem wiosennym.  Szczególnie zalecana jako dodatek podczas zachowania różnorodności genetycznej  i oryginalnego projektu genetycznego. Wykazuje tendencje do szybkiego przechodzenia do nastawek i błyskawicznego zapełniania świeżym nakropem. W szybkim czasie odparowuje nakrop i zasklepia miód woskiem. Ubarwienie robotnic, trutni i królowych żółte – rzadko ciemniejszego koloru.

B112(KKS)  to  potomek G12 z Kangaroo98R . Pszczoła buckfast pochodzi z linii bardzo  czystej ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Wyspa) – kombinacji ugruntowanej.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B112(KKS)  = ,20 – B37(KKS)  lthl B140 (TR) (strona ojcowska).

Buckfast Sahariensis S1(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoły wybitnie miodne i łagodne . Pszczoły tworzą silne rodziny z szybkim rozwojem wiosennym, pracują podczas wczesnych chłodnych dni wiosennych. Idealnie rozwija się z dostępem do bazy pyłkowej np. z wierzby. Ubarwienie jasne żółte z 2-3 ciemniejszymi tergitami.  Szczególną pozytywną cechą jest dłuższy języczek niż u apis mellifera carnica (ok. 7,0 mm). Rewelacyjnie pobierają nektar z koniczyny różowej oraz białej. Wyróżnia się łagodnością, jest przystosowana do bardzo trudnych warunków (susze).

S1(KKS)  to potomek G6 z Erfoud07-1Q . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej sahariensis, Erfoud-kombinacji.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :  S1(KKS) = 0,19 – S41 (THK) shw B34 (RKR) (strona ojcowska).

Buckfast Anatolica A107(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoła o ciemniejszym ubarwieniu  przechodzącym w ciemnożółty. Wybitnie miodne i łagodne pokolenie. Pszczoła anatolska zw. na swoją łagodność bardzo często używana na wielu renomowanych trutowiskach jako strona ojcowska. Świetnie przekazuję gen łagodności. W 3 pokoleniu dolano krwi VSH, w tym materiale bardzo łatwo da się zauważyć ład i harmonię w gnieździe. Świetna pszczoła na powiększenie pasieki oraz pozyskanie miodów gatunkowych, sprawdza się również na pożytkach spadziowych. Zimuje w dużych i silnych rodzinach, wymaga większej dawki pokarmu zimowego.

A107(KKS)  to potomek G27 od Sinop62R . Jest „Old Buckfast”, która pochodzi z długiej odmiany czystej kombinacji anatoliki.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : A107(KKS) = 0,19 – B176 (THK) tbsl B40 (MM)  (strona ojcowska).

Buckfast Primorsky V104(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoły w 3 pokoleniu wykazały cechę 100% VSH+ zaobserwowana przez Paula Jungelsa . Osobniki o różnym ubarwieniu czarnym intensywnym lub żółtym jaskrawym. Tworzą dość silne rodziny idealne na pozyskanie miodu towarowego rzepakowego czy mniszkowego. Dobrze bronią gniazda przed rabunkami. Prowadzą loty nawet podczas silnie pochmurnej lub deszczowej pogody. Zimuje w dużych rodzinach.  

V104(KKS)  to potomek G8 PrimGreen00 . Pszczoła Buckfast, która pochodzi z linii czystej primorsky Rinderer Green00.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : V104(KKS) = 0,20 – V17 (RF) swb B88 (RF)  (strona ojcowska).

Buckfast Meda M103(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Jej poprzedniczki zarówno M4 jak i M615 sprawowały się rewelacyjnie nie tylko w terenie Lubelszczyzny ale również całego kraju. Głównym atutem tej pszczoły jest tworzenie ogromnych rodzic co przekłada się na bardzo duże zbiory miodu. Zimuje w dużej sile rodzin często jest to w naszych rodzinach 7 ramek Dadant obsiadanych na czarno. Pszczoły te zdobywają duża wielkość wczesnym przedwiośniem. Tak silne rodziny praktycznie nie wchodzą w nastrój rojowy. Początkiem maja nie jest trudnością doprowadzić rodzinę do korpusu gniazdowego i pełnej nadstawki pszczół w ulu Dadant.

M103(KKS) to potomek G10 Takab93aR . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej medy (Iran) o ugruntowanej kombinacji.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : M103 (KKS) = 0,20 – B678 (vdB-TR) swb B88 (RF) (strona ojcowska)

Królowe na sezon 2020

Buckfast Sahariensis S1(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoły wybitnie miodne i łagodne . Pszczoły tworzą silne rodziny z szybkim rozwojem wiosennym, pracują podczas wczesnych chłodnych dni wiosennych. Idealnie rozwija się z dostępem do bazy pyłkowej np. z wierzby. Ubarwienie jasne żółte z 2-3 ciemniejszymi tergitami.  Szczególną pozytywną cechą jest dłuższy języczek niż u apis mellifera carnica (ok. 7,0 mm). Rewelacyjnie pobierają nektar z koniczyny różowej oraz białej. Wyróżnia się łagodnością, jest przystosowana do bardzo trudnych warunków (susze).

S1(KKS)  to potomek G6 z Erfoud07-1Q . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej sahariensis, Erfoud-kombinacji.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :  S1(KKS) = 0,19 – S41 (THK) shw B34 (RKR) (strona ojcowska).

Buckfast Primorsky P54(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich.  Pszczoły o różnym ubarwieniu czarnym intensywnym lub żółtym jaskrawym. Tworzą dość silne rodziny idealne na pozyskanie miodu rzepakowego. Dobrze bronią gniazda przed rabunkami. Prowadzone prace nad instynktem higieniczności VSH minimum 75%. Zimuje w dużych rodzinach.  

P54  to potomek G8 PrimGreen00 . Pszczoła Buckfast, która pochodzi z linii czystej primorsky Rinderer Green00.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : P54 (KKS) = 0,19 – B54 (THK) shw B34 (RKR) (strona ojcowska).

Buckfast Anatolica A39 (KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich.  Pszczoły tworzą wybitnie miodne i łagodne roje. Rodziny silne po zimowli z szybkim rozwojem wiosennym dobrze radzą sobie z pożytkiem rzepakowym.  Pszczoły Anatolskie szczególnie ukierunkowane są na łagodność – nadają się idealnie ze strony ojcowskiej. Zalecane są na każdym mniejszym i większym trutowisku.  Pszczoła posiada dobrze rozwinięty zmysł orientacyjny, jest raczej łagodna, ale bywa pobudliwa zwłaszcza w okresach ochłodzenia.

A39  to potomek G10 z Bayburt98-3R . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej anatolica – kombinacji ugruntowanej.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B27 THK x B323 LS

(strona ojcowska).

Buckfast Ligurica L37 (KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich.  Pszczoły wybitnie miodne i łagodne. Przez cały rok tworzą silne rodziny z wybitnie szybkim rozwojem wiosennym.  Szczególnie zalecana jako dodatek podczas zachowania różnorodności genetycznej  i oryginalnego projektu genetycznego.

L37 to  potomek G11 z Kangaroo98R . Pszczoła buckfast pochodzi z linii bardzo  czystej ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Wyspa) – kombinacji ugruntowanej.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B37 BZF x B92 DB  (strona ojcowska).

 

Królowe na sezon 2019

Buckfast Meda M615

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoły wybitnie miodne i łagodne jak przypadało na tą linię. Rodziny tworzą silne rodziny z szybkim rozwojem wiosennym. Pozyskują miód z pożytków od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Świetnie radzą sobie z pobieraniem nektaru z nawłoci.  Szczególnie odporne na Nosema ceranae .

M615 to potomek G12 z Takab93aR. Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej meda (Iran) –połączenie dobrze ugruntowana.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B615 CTR x B80 CRF    (strona ojcowska).

Buckfast Anatolica A39(KKS)

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich.  Pszczoły tworzą wybitnie miodne i łagodne roje. Rodziny silne po zimowli z szybkim rozwojem wiosennym dobrze radzą sobie z pożytkiem rzepakowym.  Pszczoły Anatolskie szczególnie ukierunkowane są na łagodność – nadają się idealnie ze strony ojcowskiej. Zalecane są na każdym mniejszym i większym trutowisku.  Pszczoła posiada dobrze rozwinięty zmysł orientacyjny, jest raczej łagodna, ale bywa pobudliwa zwłaszcza w okresach ochłodzenia.

A39  to potomek G10 z Bayburt98-3R . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej anatolica – kombinacji ugruntowanej.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B27 THK x B323 LS

(strona ojcowska).

Buckfast Ligurica L37

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich.  Pszczoły wybitnie miodne i łagodne. Przez cały rok tworzą silne rodziny z wybitnie szybkim rozwojem wiosennym.  Szczególnie zalecana jako dodatek podczas zachowania różnorodności genetycznej  i oryginalnego projektu genetycznego.

L37 to  potomek G11 z Kangaroo98R . Pszczoła buckfast pochodzi z linii bardzo  czystej ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Wyspa) – kombinacji ugruntowanej.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B37 BZF x B92 DB  (strona ojcowska).

Buckfast Sahariensis S5

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoły wybitnie miodne i łagodne . Pszczoły tworzą silne rodziny z szybkim rozwojem wiosennym, pracują podczas wczesnych chłodnych dni wiosennych.  Szczególną pozytywną cechą jest dłuższy języczek niż u apis mellifera carnica (ok. 7,0 mm). Wyróżnia się łagodnością, jest przystosowana do bardzo trudnych warunków (susze).

S5 (FLM) to potomek G6 z Erfoud07-1Q . Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej sahariensis, Erfoud-kombinacji.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów :   S7 FLM x B19 TR (strona ojcowska).

 

Królowe na sezon 2018

Buckfast M615

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoły wybitnie miodne i łagodne jak przypadało na tą linię. Rodziny tworzą silne rodziny z szybkim rozwojem wiosennym. Pozyskują miód z pożytków od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Świetnie radzą sobie z pobieraniem nektaru z nawłoci.  Szczególnie odporne na Nosema ceranae .

M615 to potomek G12 z Takab93aR. Pszczoła buckfast pochodzi z linii czystej meda (Iran) –połączenie dobrze ugruntowana.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : B615 CTR x B80 CRF    (strona ojcowska).

Buckfast B9

Matka pszczela pochodzi od niemieckiego hodowcy matek pszczelich. Pszczoła niegroźna bardzo miodna nosząca miód w nadstawki. Królowa unasienniona naturalnie w 2016 na trutowisku Friedrichskoog. Pochodzenie matki jest znane : B9 BZF x B27 ABg (strona ojcowska).

Buckfast Gz

Matka pszczela pochodzi z polskiej pasieki hodowlanej. Pszczołę to w swojej pasiece prowadzi od 2007 roku pan Lewandowski. Spośród rodzin w swoim Gospodarstwie Pszczelarskim wybiera najlepszy materiał hodowlany i krzyżuje go z pszczołami od hodowców niemieckich. Pszczoła miodna i pracowita – magazynuje miód w nadstawkach. Matka pochodzi od : Gz 6 x Gz 24 (strona ojcowska).

Primorska 501

Matka pszczela pochodzi z polskiej pasieki hodowlanej. Pszczoła posiada większą odpornością na roztocze warrozy. Materiał hodowlany otrzymany z Rosji. Królowe nazywane „Russian Queen ‘’. Pszczoła pracowita nawet podczas chłodniejszych dni – czasem pokazuje delikatna agresywność związaną z pogodą. Bardzo miodna i mało rojliwa. Pochodzenie matki : Pr501 x Pr ML (strona ojcowska).

 

KRAIŃSKA

Aktualizacja niebawem
Królowe na sezon 2021

Carnica Celle

Królowa pszczół importowana z instytutu pszczelarskiego Celle (dostępne 6 linie ). Bardzo miodna i pracowita pszczoła. Magazynuje miód w nadstawkach. Dobrze radzi sobie z wczesnymi pożytkami. Cechuje ją duże wyrównanie morfologiczne oraz bardzo wysoka miodność. W wyniku pracy hodowlanej poprawiono w tej linii plenność. Bardzo dobrze zimują i odznaczają się doskonałą dynamiką rozwoju. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu jak większość linii niemieckich, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Bardzo duża dynamika rozwoju powoduje, że na pożytek rzepakowy uzyskują dużą siłę. Pszczoła pochodzi o znanej i cenionej linii Troiseck przez co rewelacyjnie odnajduje pożytki spadziowe i pozyskuje z nich duże ilości miodu towarowego.  Każda z dostępnych w naszej ofercie linii jest bardzo do siebie podobna i nie posiada większych różnic genetycznych. W zakładce sklep podana tabela z dokładna oceną terenową każdej matki .

Carnica Hinderhofer

Królowa pszczela od Niemieckiego hodowcy matek pszczelich Georga Matloha. W naszej pasiece królowa zastąpiła poprzedniczkę urodzoną w 2016. Pszczoły te tworzą rodziny duże i średnie, utrzymując odpowiednią siłę przez cały sezon. Rodziny swoją odpowiednia siłę do pozyskania miodu towarowego osiągają pod koniec kwietnia. Pszczoły są wyjątkowo miodne, przy obfitych pożytkach ograniczają matki w czerwieniu, nadają się również na pożytki spadziowe. W sezonie pszczoły zbierają dużo pyłku, który gromadzą przy czerwiu. Rodziny dobrze zimują, po pierwszym oblocie następuje szybki rozwój wiosenny zbierając dużą ilość pyłku z leszczyny i później z wierzby.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 19-25-4138-2018 x  7-45-363-2017 (strona ojcowska).

Carnica Peschetz

Królowa pszczół importowana z Niemiec od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej NPZ-ev  (http://www.npz-ev.de). Organizacja pszczelarska została zapoczątkowana przez jej prekursora Hans Peschetz w 1927 .Skupia się na hodowli pszczół  łagodnych i miodnych opartych na tradycji. Bardzo dobra zimowla i wczesny rozwój wiosenny prowadzi do tworzenia silnych rodzin. Magazynuje miód w nadstawkach. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite na pożytkach nektarowych i spadziowych. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Puan klent .

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 15-114-072-2017 x 17-208-329-2016 (strona ojcowska).

Carnica Agt “K”  ’20

Królowa pszczół importowana ze Słowenii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej AGT  (http://www.toleranzzucht.de). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze i innych chorób. Bardzo dobra zimowla i wczesny rozwój wiosenny. Zimuje w rodzinach o mniejszej sile.Wspaniale rozwija się na pożytku z wierzby. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne oraz spokojne. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Drvenik Veli .

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 7-45-879-2018 x 7-45-480-2017 (strona ojcowska).

Carnica Peshetz – ACA

Królowa pszczół importowana z Austrii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej ACA  (https://aca.at). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze. Matki pszczele tworzą rodziny miodne, łagodne, dobrze zimujące z wczesnym rozwojem wiosennym. Magazynuje miód w nadstawkach. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Feistritzwald.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 15-105-68-2016 x 99-645-689 60471 2016 (strona ojcowska).

 

Carnica Gema

Podczas prac hodowlanych zostały wzmocnione wszystkie pożądane cechy użytkowe i biologiczne, dzięki czemu pszczoła linii Gema jest wysoko miodna i świetnie radzi sobie na każdych pożytkach.

Pszczoły linii Gema doskonale nadają się zarówno do dużych, towarowych pasiek, jak i do niewielkich gospodarstw pasiecznych. Bardzo dobrze zimują podczas każdej zimy, zarówno bardzo długiej i mroźnej, jak i łagodnej. Wykorzystują średnie ilości zapasów zimowych, a osyp na wiosnę jest niewielki. Tworzą rodziny silne i bardzo silne, idealne na trudne warunki.

Pszczoły kraińskie linii Gema świetnie pracują na każdych pożytkach przez cały sezon pszczelarski, z tendencją do najlepszego wykorzystania pożytków średnich i późnych. Są bardzo miodne, chętnie przechodzą do nadstawek i górnych korpusów w ulu. Przy pożytkach późnych oraz bardzo intensywnych występuje ograniczanie matek w czerwieniu.

Linia Gema bardzo rzadko wchodzi w nastrój rojowy, a jeśli się on zdarzy, łatwo można pszczoły z niego wyprowadzić przy wykorzystaniu prostych metod pszczelarskich. Pszczoły Gema są łagodne, spokojne, po otwarciu są mocno ruchliwe, ale dobrze trzymają się plastrów i nie rozbiegają się, ani nie wzbijają do lotu. Nie wykazują oznak agresji i złośliwości nawet w okresie bezpożytkowym oraz podczas wietrznej pogody i przy niskich temperaturach.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 68/18 x 96/19 (strona ojcowska).

 

Królowe na sezon 2020

Carnica SK 

 Pszczoły linii Car SK odznaczają się dobrą produkcją miodu. Miód sklepią na sucho. Są łagodne i umożliwiają przeglądy w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory dnia. Pszczoła nadająca się na pożytki wczesne i późne; nektarowe i spadziowe.

 Dobrze zimują. Odznaczają się wczesnym rozwojem, ale małą skłonnością do rójki. Ewentualny nastrój rojowy jest łatwo rozładowywany poprzez pojawienie się pożytku lub powiększenie gniazda. Przy braku pożytku matki mocno ograniczają czerwienie. Pszczoły są szaro ubarwione.

 Cechy morfologiczne:

  • Długość języczka w mm 6,20 – 6,80
  • Szerokość IV tergitu w mm 2,240 – 2350
  • Indeks kubitalny 41,00 – 50,00

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 52/17 x 55/17  (strona ojcowska).

 

Carnica Bielka

Matka pszczela z Pasieki hodowlanej Leszek Bielicki – polskiego hodowcy matek pszczelich. Królowa inseminowana. Linia powstała ze skrzyżowania car. Nieski, car. Alpejki, car. Kortówki i car. GR-1 przy utrzymaniu wysokich cech produkcyjnych linii wyjściowych, takich jak: dobra zimotrwałość, tworzenie rodzin silnych na okres kwitnienia sadów, wysoka miodność z pożytków kwiatowych, bardzo mała skłonność do rójki –dopuszczalna znikoma rojliwość w okresach bezpożytkowych i dłuższej niepogody, Duża łagodność –możliwość prowadzenia większości prac przy pszczołach bez użycia dymu.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 165/16 x 238/18 (strona ojcowska).

 

Carnica Bielka 1

  Matka pszczela z Pasieki hodowlanej Leszek Bielicki – polskiego hodowcy matek pszczelich. Królowa inseminowana. Pszczoły charakteryzują się dobrą zimotrwałością, tworzeniem rodzin dość silnych już na okres kwitnienia sadów, wysoką miodnością nawet w terenach o dużym napszczeleniu, bardzo małą skłonnością do rójki. Podczas przeglądów są łagodne, spokojnie trzymają się plastrów. Linia przydatna do produkcji pszczelarskiej w pasiekach zarówno towarowych jak i amatorskich.
Linia została wyprowadzona z linii krzyżówkowej Bielka.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 311/16 x 60/17 (strona ojcowska).

 

Carnica Nieska

Matka pszczela z Pasieki hodowlanej Krzysztof Loc – polskiego hodowcy matek pszczelich. Królowa inseminowana. Pszczoły te bardzo dobrze znoszą zimowlę, nawet podczas długich i mroźnych zim. Wykorzystują średnie ilości pokarmu, a wiosną maja dużą dynamikę rozwoju i tworzą silne rodziny. Jednak, pomimo to, matki zaczynają czerwić dosyć ostrożnie, dostosowując intensywność czerwienia do warunków pogodowych. Idealna na każdy rodzaj pożytków terenu środkowej Europy.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 10063/2018 x 13959/2015 (129/15)  (strona ojcowska).

 

Carnica Peshetz – ACA

Królowa pszczół importowana z Austrii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej ACA  (https://aca.at). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze. Matki pszczele tworzą rodziny miodne, łagodne, dobrze zimujące z wczesnym rozwojem wiosennym. Magazynuje miód w nadstawkach. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Feistritzwald.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 15-105-68-2016 x 99-645-689 60471 2016 (strona ojcowska).

 

Carnica Sklenar G10 –  ACA

Królowa pszczół importowana z Austrii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej ACA  (https://aca.at). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze. Matki pszczele tworzą bardzo duże plenne rodziny. Pszczoły te są łagodne, dobrze zimujące z wczesnym rozwojem wiosennym. Ubarwienie robotnic szarego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne. Magazynuje miód w nadstawkach.  Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Tratten.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 7190-14-318 x 99-21385-118-2019 (strona ojcowska).

 

Carnica Agt “W”  ’19

Królowa pszczół importowana ze Słowenii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej AGT  (http://www.toleranzzucht.de). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze i innych chorób. Bardzo dobra zimowla i wczesny rozwój wiosenny. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne oraz spokojne. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Drvenik Veli .

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 2-221-38-2016 x 2-221-60-2015 (strona ojcowska).

 

Carnica Agt “Ko” ’19

Królowa pszczół importowana ze Słowenii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej AGT  (http://www.toleranzzucht.de). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze i innych chorób. Bardzo dobra zimowla i wczesny rozwój wiosenny. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne oraz spokojne. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Drvenik Veli .

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 7-45-135-2016 x 2-221-60-2015 (strona ojcowska).

 

Carnica Peschetz

Królowa pszczół importowana z Niemiec od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej NPZ-ev  (http://www.npz-ev.de). Organizacja pszczelarska została zapoczątkowana przez jej prekursora Hans Peschetz w 1927 .Skupia się na hodowli pszczół  łagodnych i miodnych opartych na tradycji. Bardzo dobra zimowla i wczesny rozwój wiosenny prowadzi do tworzenia silnych rodzin. Magazynuje miód w nadstawkach. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite na pożytkach nektarowych i spadziowych. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku Puan klent .

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 15-114-072-2017 x 17-208-329-2016 (strona ojcowska).

 

Carnica Celle 2301

Królowa pszczół importowana z instytutu pszczelarskiego Celle. Bardzo miodna i pracowita pszczoła. Magazynuje miód w nadstawkach. Dobrze radzi sobie z wczesnymi pożytkami. Pszczoły nie ograniczają matki w czerwieniu.Cechuje ją duże wyrównanie morfologiczne oraz bardzo wysoka miodność. W wyniku pracy hodowlanej poprawiono w tej linii plenność. Bardzo dobrze zimują i odznaczają się doskonałą dynamiką rozwoju. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu jak większość linii niemieckich, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Bardzo duża dynamika rozwoju powoduje, że na pożytek rzepakowy uzyskują dużą siłę.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : CT3-007 x B5-274 (strona ojcowska).

 

Carnica Celle 2250

Królowa pszczół importowana z instytutu pszczelarskiego Celle. Bardzo miodna i pracowita pszczoła. Magazynuje miód w nadstawkach. Dobrze radzi sobie z wczesnymi pożytkami. Pszczoły nie ograniczają matki w czerwieniu.Cechuje ją duże wyrównanie morfologiczne oraz bardzo wysoka miodność. W wyniku pracy hodowlanej poprawiono w tej linii plenność. Bardzo dobrze zimują i odznaczają się doskonałą dynamiką rozwoju. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu jak większość linii niemieckich, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Bardzo duża dynamika rozwoju powoduje, że na pożytek rzepakowy uzyskują dużą siłę.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : CT11-026 x B5-274 (strona ojcowska).

 

Karpatka

Królowa pszczół importowana z Mukaczewa miasta należącego do obwodu zakarpackiego skąd wywodzi się ta pszczoła. Matka unasienniona naturalnie na pasieczysku hodowcy. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami użytkowymi i biologicznymi. Świetnie radzi sobie w każdych warunkach klimatycznych i pożytkowych. Pszczoła ta może świetnie sprawdzi się w niewielkich, przydomowych pasiekach i w dużych gospodarstwach pasiecznych, produkujących miód towarowy. Bardzo dobrze zimuje przy wykorzystaniu średnich zapasów pokarmu, a osyp wiosenny jest niewielki.

 

Królowe na sezon 2019

Carnica Sklenar 47 / G / 10

Matka pszczela importowana z Austrii od hodowcy matek pszczelich. Królowa pszczela unasienniona na trutowisku Weiselzellen. Pszczoły te zwane są również jagnięcymi zw. na swoje pokojowe podejście do pszczelarza i całego otoczenia. Rodziny dobrze przenoszą nektar do nadstawek . W gnieździe nie składają miodu.Tworzy bardzo silne rodziny, wdzięczne w obsłudze, z małą skłonnością do rójek. Roje osiągają dużą wydajność

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 99-146-4026-2013 x 99-645-265/2015 (strona ojcowska).

 

Carnica Nieska

Matka pszczela z Pasieki hodowlanej Krzysztof Loc – polskiego hodowcy matek pszczelich. Królowa inseminowana. Pszczoły ta bardzo dobrze znoszą zimowlę, nawet podczas długich i mroźnych zim. Wykorzystują średnie ilości pokarmu, a wiosną maja dużą dynamikę rozwoju i tworzą silne rodziny. Jednak, pomimo to, matki zaczynają czerwić dosyć ostrożnie, dostosowując intensywność czerwienia do warunków pogodowych. Idealna na każdy rodzaj pożytków terenu środkowej Europy.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 10063/2018 x 13959/2015 (129/15)  (strona ojcowska).

 

Carnica Agt “W”

Królowa pszczół importowana ze Słowenii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej AGT  (http://www.toleranzzucht.de). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze i innych chorób. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne oraz spokojne.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 2-221-38-2016 x 7-45-190-2015 (strona ojcowska).

 

Carnica Agt “K”

Królowa pszczół importowana ze Słowenii od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej AGT  (http://www.toleranzzucht.de). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze i innych chorób. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne oraz spokojne.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : 7-45-135-2016 x 7-45-190-2015 (strona ojcowska).

 

Carnica Celle 2301

Królowa pszczół importowana z instytutu pszczelarskiego Celle. Bardzo miodna i pracowita pszczoła. Magazynuje miód w nadstawkach. Dobrze radzi sobie z wczesnymi pożytkami. Pszczoły nie ograniczają matki w czerwieniu.Cechuje ją duże wyrównanie morfologiczne oraz bardzo wysoka miodność. W wyniku pracy hodowlanej poprawiono w tej linii plenność. Bardzo dobrze zimują i odznaczają się doskonałą dynamiką rozwoju. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu jak większość linii niemieckich, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Bardzo duża dynamika rozwoju powoduje, że na pożytek rzepakowy uzyskują dużą siłę.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : CT3-007 x B5-274 (strona ojcowska).

 

Carnica Celle 2250

Królowa pszczół importowana z instytutu pszczelarskiego Celle. Bardzo miodna i pracowita pszczoła. Magazynuje miód w nadstawkach. Dobrze radzi sobie z wczesnymi pożytkami. Pszczoły nie ograniczają matki w czerwieniu.Cechuje ją duże wyrównanie morfologiczne oraz bardzo wysoka miodność. W wyniku pracy hodowlanej poprawiono w tej linii plenność. Bardzo dobrze zimują i odznaczają się doskonałą dynamiką rozwoju. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu jak większość linii niemieckich, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Bardzo duża dynamika rozwoju powoduje, że na pożytek rzepakowy uzyskują dużą siłę.

Matka ta pochodzi od skrzyżowania dwóch materiałów : CT11-026 x B5-274 (strona ojcowska).

 

Troiseck 1075

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy z centralnej części Niemiec. Hodowca ten cała swą gospodarkę pasieczną bazuje na pszczole kraińskiej. Unasiennienie matek z jego hodowli odbywa się na odizolowanym trutowisku. Dzięki pracom hodowlanym utrzymano najlepsze cechy potomstwa: miodna, łagodna mało rojliwa. Idealna dla początkujących jak i zaawansowanych pszczelarzy.

 

Karpatka

Królowa pszczół importowana z Mukaczewa miasta należącego do obwodu zakarpackiego skąd wywodzi się ta pszczoła. Matka unasienniona naturalnie na pasieczysku hodowcy. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami użytkowymi i biologicznymi. Świetnie radzi sobie w każdych warunkach klimatycznych i pożytkowych. Pszczoła ta może świetnie sprawdzi się w niewielkich, przydomowych pasiekach i w dużych gospodarstwach pasiecznych, produkujących miód towarowy. Bardzo dobrze zimuje przy wykorzystaniu średnich zapasów pokarmu, a osyp wiosenny jest niewielki.

Królowe na sezon 2018

Carnica

Matka pszczela importowana została od niemieckiego hodowcy. Całą swą pasiekę hodowca prowadzi tylko na pszczole kraińskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pszczelarzy Steinau. Matka ta była unasienniona naturalnie w puszczy na izolowanym trutowisku w Gramschatzer Wald. Ciemno umaszczona pszczoła miodna bardzo łagodna tworząca duże gniazda.

Pochodzenie matki jest następujące : 7-173-39-2014 x 2-503-301-2014 (strona ojcowska).

Troiseck 1075

Matka pszczela od niemieckiego hodowcy z centralnej części Niemiec. Hodowca ten cała swą gospodarkę pasieczną bazuje na pszczole kraińskiej. Unasiennienie matek z jego hodowli odbywa się na odizolowanym trutowisku. Dzięki pracom hodowlanym utrzymano najlepsze cechy potomstwa: miodna, łagodna mało rojliwa. Idealna dla początkujących jak i zaawansowanych pszczelarzy.

Troiseck Lattbusch

Matka pszczela od hodowcy niemieckiego. Od ponad 20 lat hodowca ten wywozi swoje matki do unasiennień na wyspę Ostfriesischen. Tam matki krzyżują się z najlepszymi trutniami kraińskimi. Pszczoła ciemnego ubarwienia bardzo pracowita – magazynuje miód w nadstawkach nie ukazuje agresywności podczas przeglądów. Praca z tą pszczołą to czysta przyjemność.

Carnica AGT

Matka pszczela pochodzi od polskiego hodowcy. Materiał hodowlany został importowany z Niemiec (http://www.toleranzzucht.de). Organizacja pszczelarska skupia się na hodowli pszczół odpornych na warroze i innych chorób. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite i nadzwyczajnie higieniczne oraz spokojne.

 

 

Facebook